WOJSZYN(3) |
Wojszyn1

Nazwa:

Forma podstawowa: Wojszyn

Dopełniacz: -a

Warianty nazw Odrolesie

Charakterystyka obiektu:

wieś

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 15, strona 115

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Pęcław, pow. głog, woj. dlnśl.(2011)

Lokalizacja opisowa: Pęcław, głog, dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Weyschin 1300~ CS XIV 157
Wosche 1670 J III 58, 171
Woischau 1791 Z X 299
Woischau 1845 K45 753
Woischa, sl. Woysko 1887 A87 39
Woischau 1900 Myc 88
Woischau 1919 SOV19 284
Oderwald 1937 AOrt
Borkau-Oderwald 1938 AOrt
Woischau, jetzt Oderwald 1941 SOV41 499
n. prz. Odrolesie 1945 Sic
Wojszyn 1948 MP48 59
1951 R s.v.
1967 PRL 1244
1982 Wyk III 587
[2000] SpisM II 197

Etymologia:

N. dzierż. Wojsz-yn z przyr.-in od n. os. Woj sza ← Wojsław, Wojmir Malec82 77. Oboczna n. Oderwald ‛odrzański las’ i Borkau-Oderwald są chrztami germanizacyjnymi z okresu międzywojenego (por. der Wald ‛las’, Oder = pol. Odra, Borkau-pol. n. m. Borek w pow. głog.).