WODOSPADY POŚNY(1) |
Wodospady Pośny1

Nazwa:

Forma podstawowa: Wodospady Pośny

Dopełniacz: -ów Pośny

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

wodospady

Atrybuty obiektu:

ciąg kaskad w skalistym wąwozie Pośny (dziś suche), p. dopł. Ścinawki, Nysa Kłodzka, Odra , znajdują się poniżej Karłówka w pow. kłodz.

SENGŚ:

tom 15, strona 107

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Ścinawki, Nysa Kłodzka, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Wodospady Pośny, Posnafälle, Heuscheuer Wasserfalle 1992 SGTS 13 266
Wodospady Posny 2006 Hydronimy I/1 347

Etymologia:

Pierw, jest n. niem. Posnafälle ‛wodospady Pośny’, por. niem. Posna = pol. Pośna, też Posna (zob. SNGŚ X 146). Obocznie funkcjonowała też n. niem. Heuscheuer Wasserfalle, por. die Heuscheuer = pol. Szczeliniec, die Wasserfalle ‛wodospady’.