WILTSCHERHÄUSER(1) |
Wiltscherhäuser1

Nazwa:

Forma podstawowa: Wiltscherhäuser

Charakterystyka obiektu:

Klasa toponimu:

Atrybuty obiektu:

kol. Wojborza

SENGŚ:

tom 15, strona 82

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Kłodzko, woj. dlnśl.(2011)

Lokalizacja opisowa: Kłodzko, dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Wiltschhaeuser 1789 Z IX 380
Wiltscher Hauser 1845 K45 145
Wiltsche Hauser 1887 Glex87 173
Wiltscherhäuser 1919 SOV19 283
Wiltscherhäuser 1925 SOV25 264
Wiltscherhäuser 1934 SOV34 337

Etymologia:

Niem. n. relacyjna Wiltscherhäuser ‛domy położone w pobliżu wsi Wilcza’, niem. Wiltsch-pol. Wilcza w pow. kłodz., die Häuser ‛budynki, osiedle’.