WILCZE PŁÓCZKI(1) |
Wilcze Płóczki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Wilcze Płóczki

Dopełniacz: -ych -ek

Charakterystyka obiektu:

połączone potoki

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

połączone potoki pod Jastrzębcem, G. Izerskie, Sudety Zach.

SENGŚ:

tom 15, strona 68

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Izerskie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Mazurski

Etymologia:

N. pol. jest tłumaczeniem n. niem. Wolfsseifen ‛wilczy potok, w którym poszukiwano minerałów’-niem. die Seife oznaczało ‛miejsce wypłukiwania minerałów; płóczkę’ (por. Bach II 297 i 621), der Wolf ‛wilk’.