WILCZE BAGNO(2) |
Wilcze Bagno2

Nazwa:

Forma podstawowa: Wilcze Bagno

Dopełniacz: -ego -a

Charakterystyka obiektu:

bagno

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 15, strona 67

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 32-05 (MP 5174)

Etymologia:

Niem. n. Josefsbruch ‛bagno Józefa’, por. der Bruch ‛bagno’, im. Josef= pol. Józef.