WILCZAK(6) |
Wilczak6

Nazwa:

Forma podstawowa: Wilczak

Charakterystyka obiektu:

stawek

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

stawek w Wójtowej Wsi, cz. Opola

SENGŚ:

tom 15, strona 66

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. opol.(1970)

Lokalizacja opisowa: opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Wilczok (Teich) Fl1 1032/38