WIKLINISKO(2) |
Wiklinisko2

Nazwa:

Forma podstawowa: Wiklinisko

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

stawek

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

stawek

SENGŚ:

tom 15, strona 63

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. niemodl.(1985)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. niemodl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 17-75

Etymologia:

N. są pol. chrztami powojennymi: 1. Stock Wiese ‛łąka na porębie’, por. der Stock ‛pniak, pień’, die Wiese ‛łąka’; 2. Fichtennadelteich ‛staw przy świerkowych igłach (do którego spadają igły)’, por. die Fichtennadel ‛igła świerkowa’, der Teich ‛staw’.