WIELKIE TARASY(1) |
Wielkie Tarasy1

Nazwa:

Forma podstawowa: Wielkie Tarasy

Dopełniacz: -ich -ów

Charakterystyka obiektu:

bastiony skalne

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

dwa bastiony skalne wznoszące się na pn.-zach. krawędzi Szczelińca Wielkiego

SENGŚ:

tom 15, strona 39

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Stołowe, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1992 SGTS 13 262

Etymologia:

Wielkie Tarasy znane były jako punkt widokowy od początku turystycznej kariery Szczelińca Wielkiego. Nazwę Tafelstein ‛stołowa skała’ uzyskały po 1791 r., gdy minister von Hoym wydał w tym miejscu obiad (por. niem. die Tafel ‛stół’). Nazwa ta została później przeniesiona na cały Szczeliniec Wielki (zob. SGTS 13, 262).