WIELKI ŚNIEŻNY KOCIOŁ(1) |
Wielki Śnieżny Kocioł1

Nazwa:

Forma podstawowa: Wielki Śnieżny Kocioł

Dopełniacz: -ego -ego Kotła

Warianty nazw Grosse Schneegrube (oficjalna, niemiecki), Wielka Śnieżna Jama (zob. SNGŚ II 150) (alternatywna, polski), Duży Śnieżny Kocioł (zob. SNGŚ II 150) (alternatywna, polski), Duży Kocioł Śnieżny (zob. SNGŚ II 150) (alternatywna, niemiecki)

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

kocioł polodowcowy

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 15, strona 37

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: kocioł polodowcowy Karkonoszy (leży na zach. od Małego Śnieżnego Kotła), Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R s.v.
Wielki Śnieżny Kocioł 1975 MTurK
Wielki Śnieżny Kocioł, niem. Grosse Schneegrube, czes. Velká Sněžná jama, też Wielka Śnieżna Jama, Duży Śnieżny Kocioł 1993 SGTS 3 232-233

Etymologia:

N. relacyjna Wielki Śnieżny Kocioł : Mały Kocioł Śnieżny (niem. Kleine Schneegrube). Obie nazwy są tłumaczeniem n. niem.