WĘGLOWY GRUNT(1) |
Węglowy Grunt1

Nazwa:

Forma podstawowa: Węglowy Grunt

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

część zbocza

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

cz. zbocza Kalenicy

SENGŚ:

tom 15, strona 15

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Sowie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1995 SGTS 11 426

Etymologia:

W pierwszej połowie XVII w. istniała tu osada węglarzy wypalających węgiel drzewny w mielerzach. Później powstała stała kolonia Jugowa o tej nazwie (tj. Kohler Grund, po wojnie nazwana Jastrzębcem), która rozwijała się jako osada górnicza, bowiem część mieszkańców pracowała w pobliskich kopalniach węgla kamiennego. Po 1945 r. pozostałości kolonii nazwano Jastrzębcem (zob. SNGŚ IV 80), ale osada znacznie się wyludniła, szczególnie w górnej części. Zostały tylko nieliczne domy. Z czasem n. Jastrzębiec wyszła z użycia i ob. jest to przys. Jugowa. Stara n. została przeniesiona na zbocze powyżej osady (zob. SGTS 11, 426).