WĘGLOWA DROGA(2) |
Węglowa Droga1

Nazwa:

Forma podstawowa: Węglowa Droga

Dopełniacz: -ej -i

Klasa toponimu:

hodonimy

Charakterystyka obiektu:

droga leśna

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 15, strona 15

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa:

Etymologia:

Zdaniem części autorów SGTS n. jest wynikiem pomyłki nazewniczej i powinna brzmieć: Wapienna Droga-niem. Kalkstrasse.
N. pol. jest tłumaczeniem n. niem.