WĘGLINIEC(3) |
Węgliniec2

Nazwa:

Forma podstawowa: Węgliniec

Dopełniacz: -ńca

Warianty nazw Mielerze (alternatywna)

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

płaskowyż i las

Atrybuty obiektu:

spłaszczenie i las świerkowy u podnóża Śmielca

SENGŚ:

tom 15, strona 14

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 30-40/41
1993 SGTS 3 230

Etymologia:

N. wskazuje na możliwość istnienia w tym miejscu d. osady kurzaków wypalających węgiel drzewny na potrzeby hut w Szklarskiej Porębie. Niem. Kohlepläne ‛płaszczyzna węglowa’, die Pläne ‛równina, płaszczyzna’.
N. niem. Kohlfurt powstała w związku z odkryciem pokładów węgla. Dziś jest to znane osiedle górnicze z okolicznymi zasobami węgla brunatnego. Komisja URM zastosowała tłumaczenie, nawiązując do niem. Kohl-, tj. Węgliniec (n. kult.), por. die Kohle ‛węgiel’, die Furt ‛bród, mielizna’.