WAŁBRZYCH FABRYCZNY(1) |
Wałbrzych Fabryczny1

Nazwa:

Forma podstawowa: Wałbrzych Fabryczny

Dopełniacz: -a -ego

Warianty nazw Waldenburg Schlesisch (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

przedmieście i dworzec kolejowy

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 14, strona 157

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. wałb., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: przedmieście i dworzec kolejowy w Wałbrzychu, pow. wałb., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Waldenburg (Schlesisch) 1919 SOV19 269
Waldenburg in Schlesien 1934 SOV34 321
Waldenburg (Schlesisch) 1941 SOV41 389
Wałbrzych 1946 PKP46 267, 330
Wałbrzych Fabryczny 1948 MP48 59
1951 R s.v.
1967 PRL 1193

Etymologia:

Powojenny chrzest nazewniczy Wałbrzych Fabryczny zastąpił niem. Waldenburg Schlesisch ‛śląski Wałbrzych’.