WĄDÓŁ(6) |
Wądół3

Nazwa:

Forma podstawowa: Wądół

Dopełniacz: -ołu

Charakterystyka obiektu:

część doliny

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

górna cz. doliny Błotnicy

SENGŚ:

tom 14, strona 170

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: gm. Męcinka, pow. jaw., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Wądół, Geissel Grund URM 58/59-74
Wądół, Geissel Grund 2002 SGTS 7 614

Etymologia:

Ustalenie Komisji URM Wądół: wyr. wądół ‛jar, dół, jama’ dla niem. n.: 1. Hölle, Steingrund, por. die Hölle ‛piekło’ (zob. pol. n. Piekło, które oznaczają ‛miejsca zapadłe, dzikie’), Steingrund ‛kamienny grunt’, por. der Stein ‛kamień’, der Grund ‛pole’, też ‛dolina’; 2. Tiefer Grund, Tiefe Graben oznaczają ‛głęboki (nisko położony) teren’, der Graben ‛rów’, der Grund ‛pole’, też ‛dolina’, tief ‛głęboki’; 3. Geissel Grund ‛kozi grunt’, por. niem. dial. das Geissel ‛kózka’, zob. inne niem. n., np. Geissfeld (= pol. Działki, Kozi Borek), Geisswiese (= pol. Kozie) SNGŚ III 32; 4. Hölle ‛piekło’ (zob.