URWISKA(1) |
Urwiska1

Nazwa:

Forma podstawowa: Urwiska

Dopełniacz: -isk

Charakterystyka obiektu:

Klasa toponimu:

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 14, strona 139

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. złotor.(2009)

Lokalizacja opisowa: złotor.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 84-62 (MP 4761)

Etymologia:

Nowa n. pol. Urwiska : urwisko ‛stroma ściana skalna; przepaść; otchłań’ nawiązuje do n. niem. Grosse Hölle ‛wielkie piekło’. W niem. topografii n. te odnoszą się do miejsc dzikich, trudno dostępnych, por. liczne n. ter. Piekło SNGŚ X 34.