UROCZYSKO(5) |
Uroczysko5

Nazwa:

Forma podstawowa: Uroczysko

Dopełniacz: -a

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

zbocze

Atrybuty obiektu:

pn. zbocze Czarnej Góry

SENGŚ:

tom 14, strona 138

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Izerskie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1989 SGTS 1 114

Etymologia:

N. topogr. Uroczysko : wyr. uroczysko ‛część terenu (zwykle las) wyodrębniona za pomocą nazwy o charakterze topograficznym’ (n. Uroczysko Moczarne) SJP IX 651. N. 1-3 mają pierw, pochodzenie niem.: