UROCZYSKO(5) |
Uroczysko3

Nazwa:

Forma podstawowa: Uroczysko

Dopełniacz: -a

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

dolina

Atrybuty obiektu:

dolina Piszczaka (l. dopł. Jedlicy) poniżej jego spływu z Pluszczem, Karkonosze, Sudety Zach. , tworzy ją skalisty wąwóz o ścianach dochodzących do 50 m wysokości

SENGŚ:

tom 14, strona 138

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1993 SGTS 3 228

Etymologia:

niem. Pohlsche Schweiz ‛polska Szwajcaria’-człon Pohlsche : Pohl ‛polski : Polak’. Różne regiony często są nazywane „polskąSzwajcarią”. W niem. słownikach regionalnych powszechnie występuje przymiotnik polsch w znaczeniu ‛polnisch-polski’, zob. np. Mitzka II 1026.
N. topogr. Uroczysko : wyr. uroczysko ‛część terenu (zwykle las) wyodrębniona za pomocą nazwy o charakterze topograficznym’ (n. Uroczysko Moczarne) SJP IX 651. N. 1-3 mają pierw, pochodzenie niem.: