UROCZYSKO(5) |
Uroczysko2

Nazwa:

Forma podstawowa: Uroczysko

Dopełniacz: -a

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

las

Atrybuty obiektu:

las w pobliżu Grabiszyc Górnych

SENGŚ:

tom 14, strona 138

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Leśna, pow. lub., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: Leśna, lub., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 88-12

Etymologia:

niem. Marklissa = pol. Leśna, lub., der Wald ‛las’;
N. topogr. Uroczysko : wyr. uroczysko ‛część terenu (zwykle las) wyodrębniona za pomocą nazwy o charakterze topograficznym’ (n. Uroczysko Moczarne) SJP IX 651. N. 1-3 mają pierw, pochodzenie niem.: