UROCZYSKO(5) |
Uroczysko1

Nazwa:

Forma podstawowa: Uroczysko

Dopełniacz: -a

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

wzgórze

Atrybuty obiektu:

wzgórze

SENGŚ:

tom 14, strona 138

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. mil. (1985)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. mil.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 14-40 (MP 4468)

Etymologia:

Urnen Berg ‛góra urn’, por. die Urne ‛urna’, der Berg ‛góra’ (zob. niem. Urnenfeld = pol. Pole Urn SNGŚ X 120);
N. topogr. Uroczysko : wyr. uroczysko ‛część terenu (zwykle las) wyodrębniona za pomocą nazwy o charakterze topograficznym’ (n. Uroczysko Moczarne) SJP IX 651. N. 1-3 mają pierw, pochodzenie niem.: