UNIKOWICE(1) |
Unikowice1

Nazwa:

Forma podstawowa: Unikowice

Dopełniacz: -ic

Warianty nazw Henrykowo, Jaśków, Janów

Charakterystyka obiektu:

wieś

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 14, strona 134

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Paczków, pow. nys., woj. dlnśl.(2009)

Lokalizacja opisowa: Paczków, nys., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Henrici villa 1291 CS VII/3 158
Heynczendorf 1300~ CS XIV 19
von Henrichesdorf 1303 CS XVI 48
Heinczindorf 1373 CS XIV 19
ex Heintzendorff 1651/1652 J I 232
Hentzendorff 1666/1667 J I 649
ex villa Heinzendorff 1666/1667 J I 576
Heintzendorff 1743 WAPWr1 107
Heinzendorf 1784 Z III 353
(1291 Henrici villa, 1366 Heynczindorf) Heinzendorf 1845 K45 219
Heinzendorf 1864 TriestII 1006
Heinzendorf 1886 OET 148
Heinzendorf urspr. Heinrichsdorf 1887 A87 50
Heinzendorf 1919 SOV19 94
Heinzendorf 1928 CS XXXIII 3
Heinzendorf 1934 SOV34 107
Heinzendorf 1941 SOV41 139
n. prz. Henrykowo, Jaśków, Janów 1945 NP
Unikowice 1947 MP47 124
1951 R s.v.
1967 PRL 1186
1982 Wyk III 501
[2000] SpisM II 176

Etymologia:

Najstarszy zapis łac. Henrici villa ‛wieś Henryka’ sygnalizuje, że była to pierw. n. pol. Henryków, kancelaryjnie zniemczona na Heinzendorf por. niem. im. Heinz ← Heinrich. Nowa n. pol. Unikowice: n. os. Unik ustalona urzędowo po 1945 r.