TURNIA POPIELA(1) |
Turnia Popiela1

Nazwa:

Forma podstawowa: Turnia Popiela

Dopełniacz: -i Popiela

Charakterystyka obiektu:

baszta skalna

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

baszta skalna w pd. ścianie Wielkiego Śnieżnego Kotła

SENGŚ:

tom 14, strona 110

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1993 SGTS 3 226-227

Etymologia:

Nowa n. Turnia Popiela o znaczeniu historycznym od im. Popiel