TRZY BUKI(1) |
Trzy Buki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Trzy Buki

Dopełniacz: Trzech Buków

Charakterystyka obiektu:

węzeł szlaków turystycznych

Klasa toponimu:

hodonimy

Atrybuty obiektu:

skrzyżowanie i węzeł szlaków turystycznych na wysokości 628 m na pn.-wsch. ramieniu Słonecznej

SENGŚ:

tom 14, strona 104

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Sowie, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1995 SGTS 11 410

Etymologia:

Nazwa wywodzi się od rosnących tu dawniej trzech buków zwyczajnych (pomniki przyrody), obecnie pozostały już tylko dwa i to w nie najlepszym stanie. Niem. Hemmhübel = pol. Tkacka Góra, zob.