TRZMIELOWA JAMA(1) |
Trzmielowa Jama1

Nazwa:

Forma podstawowa: Trzmielowa Jama

Dopełniacz: -ej -y

Warianty nazw Trzmielowy Zakątek

Charakterystyka obiektu:

załom w murze skalnym

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

załom w murze skalnym na krawędzi Narożnika, na szlaku Duszniki-Zdrój, Narożnik, Karłów

SENGŚ:

tom 14, strona 103

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Stołowe, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Trzmielowa Jama, Hummelloch Mazurski
Trzmielowa Jama, też Trzmielowy Zakątek, niem. Hummelloch 1992 SGTS 13 250

Etymologia:

Nowa n. pol. jest kalkąn. niem. Hummelloch ‛ts.’, por. die Hummel ‛trzmiel’, das Loch ‛jama’.