TRÓJKĄT(1) |
Trójkąt1

Nazwa:

Forma podstawowa: Trójkąt

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

polana

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 14, strona 92

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Bardzkie, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1993 SGTS 12 226