TRAWNO(1) |
Trawno1

Nazwa:

Forma podstawowa: Trawno

Dopełniacz: -a

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

bagno

Atrybuty obiektu:

bagienko

SENGŚ:

tom 14, strona 88

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. szpr. (1985)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. szpr.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 9-49

Etymologia:

Pierw. n. niem. Tiefe Schleife ‛głęboka pętla’, por. tief ‛głęboki’, die Schleife ‛pętla; też włóka i inne’. N. pol. nie nawiązuje do znaczenie n. niem.