TRAWNIK(8) |
Trawnik6

Nazwa:

Forma podstawowa: Trawnik

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

wieś

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 14, strona 88

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Olesno, pow. Olesno, woj. opol.(2009)

Lokalizacja opisowa: Olesno, Olesno, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Trawnik Fl1 610/2