TORFOWISKO IZERSKIE(1) |
Torfowisko Izerskie1

  • SENGŚ tom 14, strona 85

Nazwa:

Forma podstawowa: Torfowisko Izerskie

Dopełniacz: -a -ego

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

rezerwat

Atrybuty obiektu:

ścisły rezerwat przyrody

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: w pd. cz. Izerskiej Hali, G. Izerskie, Sudety zach. (ciągnie się wzdłuż Izery)

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1989 SGTS 1 112-113

    Etymologia:

  • N. relacyjna : cz. Izerskiej Hali, G. Izerskie (rezerwat został utworzony w 1969 r.).