TORFOWISKA(4) |
Torfowiska1

Nazwa:

Forma podstawowa: Torfowiska

Dopełniacz: -isk

Charakterystyka obiektu:

łąki

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

łąki

SENGŚ:

tom 14, strona 84

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. woł(2009)

Lokalizacja opisowa: d. pow. woł

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 96-02/03

Etymologia:

Pol. chrzest nazewniczy dla niem. n.: 1. Taudig Wiese; 2. Brander Torfstich ‛kopalnia Brandera’, por. der Torfstich ‛kopalnia torfu’, nazw. niem. Brander Gott82 205; 3. Kunzendorfer Wiesen ‛sieroszowickie łąki’, por. Kunzendorf = pol. Sieroszowice w pow. głog., die Wiesen ‛łąki’; 4. Riedel Teich ‛staw Riedela’, por. nazw. Riedel Gott82 489, der Teich ‛staw’.