TORFOWISKA(4) |
Torfowiska1

Nazwa:

Forma podstawowa: Torfowiska

Dopełniacz: -isk

Charakterystyka obiektu:

łąki

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 14, strona 84

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. woł(2009)

Lokalizacja opisowa: d. pow. woł

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 96-02/03