TOPIELISKO(1) |
Topielisko1

  • SENGŚ tom 14, strona 83

Nazwa:

Forma podstawowa: Topielisko

Dopełniacz: -a

Warianty nazw Tundra Syberyjska (alternatywna, polski), Jezierzysko (alternatywna, polski), Jezierzyska (alternatywna, polski), Topieliska (alternatywna, polski, też), Seefelder (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

rezerwat

Atrybuty obiektu:

rezerwat torfowiskowy

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: będący częścią Torfowiska pod Zieleńcem w pn. cz. G. Bystrzyckich, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Topieliska (niem. Seefelder) 1949 MP49 44
1951 R s.v.
Topielisko, też Topieliska, Jezierzyska, Jezierzysko, Tundra Syberyjska 1992 SGTS 14 261
Torfowisko pod Zieleńcem, niem. Die Seefelder (w skład rezerwatu wchodzi cz. zwana Topieliskiem i Czarnym Bagnem) 1992 SGTS 14 264

    Etymologia:

  • Nowa n. pol. Topielisko : topielisko ‛głębokie miejsce w rzece lub stawie’ (inaczej topiel) zastąpiła niem. Seefelder ‛pola nad jeziorem’, por. der See ‛jezioro’, das Feld ‛pole’.