THIERGARTEN(2) |
Thiergarten1

Nazwa:

Forma podstawowa: Thiergarten

Charakterystyka obiektu:

park

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

leśnictwo i park do Szczepanowie, cz. Niemodlina

SENGŚ:

tom 14, strona 75

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. opol., woj. opol.(2016)

Lokalizacja opisowa: opol., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Thiergarten 1886 OET 38
Thiergarten 1908 SOV08 279

Etymologia:

Niem. n. kult. Thiergarten ‛zwierzyniec’. N. mogła też oznaczać ‛cmentarz zwierzęcy’.