TEREŚNA DROGA(1) |
Tereśna Droga1

Nazwa:

Forma podstawowa: Tereśna Droga

Dopełniacz: -ej -i

Klasa toponimu:

hodonimy

Charakterystyka obiektu:

droga leśna

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 14, strona 74

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa:

Etymologia:

Nowa n. pol. Tereśna Droga jest tłumaczeniem. n. niem. Theresienweg ‛droga Teresy’, por. der Weg ‛droga’, niem. im. ż. Theresa.