TARTAR(2) |
Tartar2

Nazwa:

Forma podstawowa: Tartar

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

dolinka

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

dolinka koło Bagna

SENGŚ:

tom 14, strona 70

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Oborniki Śląskie, pow. trzeb., woj. dlnśl.(2016)

Lokalizacja opisowa: Oborniki Śląskie, trzeb., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Mazurski

Etymologia:

Nowa n. pol. Tartar ← Tartaros, zob.
Nowa n. pol. nawiązuje do niem. n. kult. metaf. Tartarsteine ‛piekielne skały’, por. der Tartaros ‛podziemne piekło’ (w mitologii greckiej).