TANINA(1) |
Tanina1

Nazwa:

Forma podstawowa: Tanina

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

wielki piec i osada hutnicza

Atrybuty obiektu:

wysoki piec i os. hutnicza (zob. Tanina)

SENGŚ:

tom 4, strona 41

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Herby, woj. częst. (1988)

Lokalizacja opisowa: Lisów, Herby, częst.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Taniny 1770~ PierI 441
Tanina 1845 K45 293
1864 TriestII 1278

Etymologia:

Przeniesienie pierw. n. osady na obiekt hutniczy.