SZWAJCARKA(1) |
Szwajcarka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Szwajcarka

Dopełniacz: -ki

Charakterystyka obiektu:

schronisko turystyczne

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

schronisko turystyczne

SENGŚ:

tom 17, strona 289

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Mysłakowice, pow. jel., woj. dlnśl.(2016)

Lokalizacja opisowa: Mysłakowice, jel., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Schweizerhaus 1823 SGTS 5 279
Schweizerhaus 1886 MBl 5161
Schweizerei am Falkenberge 1925 SOV25 226
Schweizerhaus auf dem Falkenberge 1941 SOV41 364
Szwajcarka 1975 Podział administracyjny woj. jel. 10
Szwajcarka 2013 DzU13 poz. 200
Szwajcarka Wyk III 413 i SGTS 5 279

Etymologia:

Pierw. n. niem. Schweizerhaus ‛szwajcarski domek’, tj. ‛budynek zbudowany według architektury szwajcarskiej’, por. das Haus ‛dom, budynek’, die Schweiz ‛Szwajcaria’. Oboczna n. Schweizerei ‛mleczarnia (na wzór szwajcarski)’.N. pol. Powojenna jest adaptacją fonetyczno-morfologiczną n. niem. z przyr.-ka.