SZEROKI GRZBIET(1) |
Szeroki Grzbiet1

Nazwa:

Forma podstawowa: Szeroki Grzbiet

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

ramię

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

boczne ramię Bzowca

SENGŚ:

tom 13, strona 141

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Złote, Sudety Wsch.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1978 MTurGBZ
Szeroki Grzbiet, Überschaar Kamm 1993 SGTS 17 228

Etymologia:

Nowa n. pol. nie nawiązuje do niem. n. Überschaar Kamm ‛niewymierzony grzbiet’, por. der Überschaar ‛teren nie wzięty pod uwagę przy podziale na łany ze względu na złe warunki glebowe’ (zob. Überschaar Bach II 369, Obszerna SNGŚ IX 51 i niżej hasło Szerzawa