SZCZERBA(1) |
Szczerba1

Nazwa:

Forma podstawowa: Szczerba

Dopełniacz: -y

Charakterystyka obiektu:

ruiny

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

d. os. i ruiny zamku na skalistym zboczu o tej samej n. na wys. ok. 520 m, w pobliżu Gniewoszowa, gm. Międzylesie, pow. kłodz., dlnśl.

SENGŚ:

tom 13, strona 135

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Bystrzyckie, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1361 KGL 71
Snellensteyn, Snallstein 1411 SGTS 14 248
Snellinst 1424 KGL 71
Schnallenstein 1428 SGTS 14 248
Schnallenstein 1706 CS XXXIV 73
Schnellenstein 1789 Z IX 353
Schnallenstein 1845 K45 599
Zamek Wacława 1947 SGTS 14 248
Szczerba 1949 MP49 44
Szczerba 1951 R s.v.
1967 PRL 1120
1978 MTurGB

Etymologia:

N. pol. Szczerba : szczerba ‛miejsce pozostałe po odpadnięciu czegoś, wyrwa’ SJP VIII 1051 zastąpiła starą niem. n. Schnellenstein (// Schnallenstein) ‛gród Schnella’, por. nazw. niem. Schnella, Schnellen Gott82 521, Bach I 395, 7, w toponimii niem. człon Stein-oznacza ‛gród’, np. Frankenstein ‛gród Franka’ = pol. Ząbkowice Śląskie.