SZARAK(3) |
Szarak1

Nazwa:

Forma podstawowa: Szarak

Dopełniacz: -ka

Charakterystyka obiektu:

garb

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

garb na stoku, w pobliżu Karpacza Górnego, pow. jel., dlnśl.

SENGŚ:

tom 13, strona 128

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Szarak, Hasen Berg URM 26-50 (MP 5260)

Etymologia:

N. pol. tłumaczy n. niem.: 1. Hasen Berg ‛zajęcza góra’, por. der Hase ‛zając’, der Berg ‛góra’; 2. Kaninchenberg ‛królicza góra’, por. das Kaninchen ‛królik’.