ŚWIĘTY PIETR(1) |
Święty Pietr1

Nazwa:

Forma podstawowa: Święty Pietr

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

kościół i zabudowania

Atrybuty obiektu:

kościół i zabudowania do Sierakowa

SENGŚ:

tom 14, strona 55

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Ciasna, pow. lubl., woj. śl. (2016)

Lokalizacja opisowa: Ciasna, lubl., śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Święty Pietr, oder Sanct Peter 1845 K45 672
Sanctus Peter 1886 OET 138

Etymologia:

N. kult. Święty Pietr (gw. Pietr-Piotr) od patrona miejscowego kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła (kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła wymieniony był już w 1652 r., zob. J II 51).