ŚWIERKOWY DÓŁ(1) |
Świerkowy Dół1

Nazwa:

Forma podstawowa: Świerkowy Dół

Dopełniacz: -ego Dołu

Charakterystyka obiektu:

dolinka

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

stroma dolinka rozcinająca pd. zboczaG. Ołowianych, opada do doliny Bobru koło Janowic Starych i Miedzianki, gm. Janowice Wielkie, pow. jel., dlnśl.

SENGŚ:

tom 14, strona 48

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Kaczawskie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
2000 SGTS 6 327

Etymologia:

N. pol. jest kalką n. niem. Fichtengrund ‛ts.’, por. die Fichte ‛świerk’, der Grund ‛dół, dolina’.