SUŁOCIN(1) |
Sułocin1

Nazwa:

Forma podstawowa: Sułocin

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

kolonia i karczma

Atrybuty obiektu:

kol. i karczma do Włodzic Małych

SENGŚ:

tom 13, strona 118

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Lwówek Śląski, pow. lwów., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: Lwówek Śląski, lwów., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Schwedenhäuser 1887 Glex87 295
Schwedenhäuser 1908 SOV08 255
Schwedenhäuser 1941 SOV41 345
Sułocin 1951 R s.v.

Etymologia:

Pseudodzierż. n. Sułocin została nadana urzędowo po 1945 r. dla pierw. n. niem. Schwedenhäuser ‛szwedzkie domy’, por. Schweden‛w złożeniach; szwedzki’, die Häuser ‛domy’. Jak głosi miejscowa legenda, w 1706 r. w karczmie miał się zatrzymać król szwedzki Karol XII. Inna wersja mówi, że Tobias Hübner z Włodzic Wielkich przyjął w 1706 r. na służbę Szwedów (być może jakichś maruderów), a jeszcze inna, że sam wstąpił na służbę do wojska szwedzkiego i po powrocie w 1728 r. zbudował szynk, zwany „Szwedzkim”. Przy szynku powstała osada, która w 1728 r. liczyła już 31 domów (zob. SGTS 2/2, 432-433).