SUCHA GÓRA(7) |
Sucha Góra6

Nazwa:

Forma podstawowa: Sucha Góra

Dopełniacz: -ej -y

Charakterystyka obiektu:

szczyt

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

szczyt 595 m w Zamkowym Grzbiecie na skraju Rudaw Janowickich, wznosi się nad zabudowaniami Janowic Wielkich, pow. jel., dlnśl.

SENGŚ:

tom 13, strona 109

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1998 SGTS 5 272

Etymologia:

N. pol. Sucha Góra jest kalką n. niem.: 1. Dürrenberg ‛ts.’, por. dürr ‛suchy’, der Berg ‛góra’; 2. Trockenberg ‛ts.’, por. trocken ‛suchy’. Według Kuhna 212 jest to kolonia fryderycjańska założona ok. 1770-1780 r. N. pol. Sucha Góra używała okoliczna ludność polska.