STRUŻEK(2) |
Strużek1

Nazwa:

Forma podstawowa: Strużek

Dopełniacz: -żka

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

wąwóz i strumień

Atrybuty obiektu:

wąwóz i strumyk w dorz. Czyśćca, Kaczawa, Odra , d. pow. jaw.

SENGŚ:

tom 13, strona 91

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Kaczawa, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 43-84/85

Etymologia:

Powojenna n. pol. Strużek : struga nie nawiązuje do niem. n. dzierż. Caspar-Grund ‛ziemia Caspara’, por. der Grund ‛ziemia, teren.rola’, niem. nazw. Caspar // Kaspar Gott82 362.