STRUGA(18) |
Struga6

  • SENGŚ tom 13, strona 88

Nazwa:

Forma podstawowa: Struga

Dopełniacz: -i

Warianty nazw Seifenbach (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

ramię źródłowe

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: p. ramię źródłowe Prudnika, Osobłoga, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Seifenbach FlM
Struga, Seifenbach 1949 MP49 17
1951 R s.v.
1983 HO 36

    Etymologia:

  • niem. Seifenbach ‛płóczka’, tj. ‛potok, w którym wypłukiwano kruszcze, np. złoto’, por. seifen ‛czyścić kruszce, minerały’;
  • Etymologia:

  • N. pol. Struga : wyr. struga ‛potok, rzeka’. Niektóre n. mają pierw, pochodzenie niem.: