STRUGA(18) |
Struga6

Nazwa:

Forma podstawowa: Struga

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

ramię źródłowe

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

p. ramię źródłowe Prudnika, Osobłoga, Odra

SENGŚ:

tom 13, strona 88

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Osobłoga, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Seifenbach FlM
Struga, Seifenbach 1949 MP49 17
1951 R s.v.
1983 HO 36

Etymologia:

niem. Seifenbach ‛płóczka’, tj. ‛potok, w którym wypłukiwano kruszcze, np. złoto’, por. seifen ‛czyścić kruszce, minerały’;
N. pol. Struga : wyr. struga ‛potok, rzeka’. Niektóre n. mają pierw, pochodzenie niem.: