STRADOMKA(1) |
Stradomka1

  • SENGŚ tom 13, strona 80

Nazwa:

Forma podstawowa: Stradomka

Dopełniacz: -i

Warianty nazw Czarna Widawa (alternatywna, polski, (zob. SNGŚ II 53)), Stradomka Górna (alternatywna, polski, też)

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

ramię źródłowe

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: p. ramię źródłowe Widawy, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Stradomka 1949 MP49 17
1951 R s.v.
Stradomka Górna a. Stradomka a. Czarna Widawa 1983 HO 59

    Etymologia:

  • N. relacyjna Stradom-ka z przyr.-ka od leżącej w pobliżu Stradomi Wierzchniej, zob.