STÓŁ LICZYRZEPY(1) |
Stół Liczyrzepy1

Nazwa:

Forma podstawowa: Stół Liczyrzepy

Dopełniacz: -ołu Liczyrzepy

Charakterystyka obiektu:

taras widokowy

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

taras widokowy na Szczelińcu Wielkim

SENGŚ:

tom 13, strona 77

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Stołowe, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1992 SGTS 13 227

Etymologia:

N. kult. Stół Liczyrzepy nawiązująca do legendamego ducha Sudetów Liczyrzepy (niem. Rübezahl).