STOK(1) |
Stok1

Nazwa:

Forma podstawowa: Stok

Dopełniacz: -u

Charakterystyka obiektu:

ściek z łąk

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

ściek z łąk

SENGŚ:

tom 13, strona 72

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. zgorz.(1985)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. zgorz.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 41/42-97 (MP 5055)

Etymologia:

N. pol. Stok kontynuuje znaczenie n. niem. Feldwasser ‛polny potok’; das Feld ‛pole’, das Wasser ‛woda’, przen. ‛potok, rzeczka’ (por. pol. wyr. stok ‛ściek, źródło’ BrücknerSE 516).