STÓG(3) |
Stóg3

Nazwa:

Forma podstawowa: Stóg

Warianty nazw Pokletnica

Charakterystyka obiektu:

część zbocza

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

g. 662 m w pn. cz. zbocza Kamiennej Góry

SENGŚ:

tom 13, strona 77

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Bystrzyckie, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Stóg, niem. Strohhaube Mazurski
Pokletnica, Strohhaube 1951 R s.v.
Stóg 1978 MTurGB
Stóg, niem. Strohhaube 1992 SGTS 14 244

Etymologia:

Nowa n. pol. Stóg nawiązuje do znaczenia n. niem. Strohhaube ‛kopa słomy’, por. das Stroh ‛słoma’, die Haube ‛czepiec, kołpak’. Mitzka I 494 podaje, że na Śląsku określenie die Haube jest często nazwą szczytów górskich (Benennung von Berggipfeln).