STAWY PODGÓRZYŃSKIE(1) |
Stawy Podgórzyńskie1

Nazwa:

Forma podstawowa: Stawy Podgórzyńskie

Dopełniacz: -ów -ich

Warianty nazw Podgórzyńskie Stawy, Stawy

Charakterystyka obiektu:

staw hodowlany

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 13, strona 63

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. jel., woj. dlnśl.(2016)

Lokalizacja opisowa: jel., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Podgórzyńskie Stawy a. Stawy 1983 HO 84
Stawy Podgórzyńskie, też Podgórzyńskie Stawy, niem. Giersdorfer Stauweihe 1999 SGTS 4 460