STARZEC(2) |
Starzec1

Nazwa:

Forma podstawowa: Starzec

Dopełniacz: -rca

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

cegielnia i zabudowania

Atrybuty obiektu:

cegielnia i zabudowania do Starego Otoku

SENGŚ:

tom 13, strona 43

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Oława, pow. oł., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: Oława, oł., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Sterz 1887 Glex87 113
Sterz 1908 SOV08 270
Sterz 1919 SOV19 250
Sterz 1934 SOV34 300
Sterz 1941 SOV41 363
Starzec 1951 R s.v.
1965 MPow oł. (1:25 000)
1967 PRL 1081

Etymologia:

Pierw. n. niem. Sterz od n. niem. Sterz Gott82 551, też RymutNP II 484. Forma powojenna brzmieniowo nawiązuje do n. niem.