STARY WIATRAK(2) |
Stary Wiatrak1

Nazwa:

Forma podstawowa: Stary Wiatrak

Dopełniacz: -ego -a

Charakterystyka obiektu:

wiatrak

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

wiatrak

SENGŚ:

tom 13, strona 42

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. mil.(1985)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. mil.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Stary Wiatrak, Foches Windmühle URM 14-54 (MP 4470)

Etymologia:

Nowa n. pol. Stary Wiatrak nawiązuje do n. niem.: 1. Foches Windmühle ‛wiatrak Focha’, por. n. os. Foch SNŚ I 255, die Windmühle ‛wiatrak’; 2. Gutweider Windmühle ‛wiatrak należący do wsi Przedkowice’, por. Gutweide = pol. Przedkowice.